მე–9 კლასის გაკვეთილის გეგმები

1  სემესტრი

თ.1. საქართველო და ქართველი ხალხის წარმომავლობა  

1. საქართველოს ბუნებრივ-გეოგრაფიული პირობები და ისტორიულ-გეოგრაფიული დახასიათება
2. პირველყოფილი ადამიანი საქართველოში (პალეოლითი. ნეოლითი)
3. პირველყოფილი ადამიანი საქართველოში (ენეოლითი. მტკვარ-არაქსის კულტურა)
4. შუა და გვიანი ბრინჯაოს ხანა საქართველოში
5. ქართველი ხალხის წარმომავლობის საკითხი

თ.2. საქართველო ძველაღმოსავლურ ხანაში

1. დაიაენი-დიაოხი
2. კოლხა (კოლხეთი) მითსა და სინამდვილეში
3. კიმერიელებისა და სკვითების შემოსევები
4. ეგრისის (კოლხეთის) სამეფო ძვ. წ. VI-Iს.ს.
5. ფარნავაზ მეფე და მისი ეპოქა
6. საქართველო-რომის ურთიერთობები ანტიკურ ხანაში (პომპეუსი. ფარსმან I)
7. საქართველო-რომის ურთიერთობები ანტიკურ ხანაში (ანიკეტის აჯანყება. ფარსმან II. დას./საქ. II ს.)
8. ანტიკური საქართველოს რელიგია და კულტურა

შემაჯამებელი წერა №1

თ. 3. საქართველო ადრეფეოდალურ ხანასა და განვითარებული ფეოდალისმის დასაწყისში

1. ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება
2. ქართველი ხალხის ბრძოლა დამპყრობთა წინააღმდეგ  IV ს. ბოლოსა და V ს. დასაწყისში
3. ვახტანგ გორგასალის გამეფება და მოღვაწეობის პირველი პერიოდი
4. ქართლის ბრძოლა ირანის ბატონობის წინააღმდეგ ვახტანგ გორგასლის მეთაურობით
5. საქართველო მე- VI საუკუნეში
6. ირანელთა განდევნა ქართლიდან
7. საქართველო მე- VII ს. I ნახევარში
8. არაბთა პირველი გამოჩენა ქართლში. ”დაცვის სიგელი”. არაბები დას./საქართველოში.
9. საქართველო არაბთა ბატონობის ხანაში
10. საქართველოს განთავისუფლება არაბთა ბატონობისაგან
11. ახალი ფეოდალური სამეფო-სამთავროების წარმოქმნა საქართველოში 
12. საქართველოს გაერთიანების წინა პერიოდი.  დავით მე-III კურაპალატი

შემაჯამებელი წერა №2

1. ბაგრატ მე-3 - ერთიანი შუასაუკუნოვანი საქართველოს პირველი მეფე
2. ქართული კულტურა მე-IV/მე-X საუკუნეებში. 
3. გიორგი I და ბაგრატ IV
4. საქართველო-სელჩუკების ურთიერთობა XI საუკუნეში
5. განვითარებული ფეოდალისმის ხანის კულტურა

თ.4. საქართველოს ”ოქროს ხანა”

1. დავით მე-IV გამეფება
2. დავით აღმაშენებლის ღონისძიებები ამიერკავკასიიდან თურქთა განსადევნად.
3. დიდგორის ბრძოლა და მისი შედეგები
4. საქართველო - კავკასიის გამაერთიანებელი სახელმწიფო
5. საქართველო დავით აღმაშენებლის მემკვიდრეების დროს

შემაჯამებელი წერა №3

მე-2 სემესტრი

6. თამარის გამეფება და საშინაო-პოლიტიკური კრიზისი
7. საქართველოს საგარეო პოლიტიკა მე-XII/მე-XIII საუკუნეთა მიჯნაზე
8. საქართველო - წინა აზიის უძლიერესი სახელმწიფო
9. საქართველოს ეკონომიკური განვითარება მე- XII/მე-XIII საუკუნეების მიჯნაზე
10. საქართველოს სახელმწიფო წყობილება მე- XII/მე-XIII საუკუნეებში
11. ქართული კულტურა მე- XII/მე-XIII საუკუნეებში

თ. 5. ქართული სახელმწიფოს დეგრადაცია და დაშლა

1. ლაშა-გიორგის მეფობა და ჯალალ ად-დინის შემოსევები. მონღოლთა ბატონობის დამყარება
2. ლაშა-გიორგის მეფობა და ჯალალ ად-დინის შემოსევები. მონღოლთა ბატონობის დამყარება
3. ბრძოლა მონღოლთა ბატონობის წინააღმდეგ (ნაწ.1-3)
4. ბრძოლა მონღოლთა ბატონობის წინააღმდეგ (ნაწ.4-6)
5. გიორგი ბრწყინვალე და საქართველოს ერთიანობის აღდგენა
6. ქვეყნის დაშლა სამეფო-სამთავროებად (თემურ-ლენგი. ნაწ. 1-3)
7. ქვეყნის დაშლა სამეფო-სამთავროებად (ნაწ. 4-6)

შემაჯამებელი წერა №4

1. ქართველი ხალხის ბრძოლა უცხოელ დამპყრობთა წინააღმდეგ მე- XV/მე-XVI საუკუნეების მიჯნაზე. (კახეთის და ქართლის სამეფოები. ქვ.თ.1-3)
2. ქართველი ხალხის ბრძოლა უცხოელ დამპყრობთა წინააღმდეგ მე- XV/მე-XVI საუკუნეების მიჯნაზე. (ლუარსაბ 1 ქვ.თ.4-6)
3. საქართველო  მე- XVI/მე-XVII საუკუნეების მიჯნაზე. სიმონ 1.
4. ბრძოლა ყიზილბაშთა წინააღმდეგ 
5. მუსლიმი მეფეების მმართველობის ხანა ქართლ-კახეთში, ბახტრიონის აჯანყება
6. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება მე- XVI/მე-XVII საუკუნეებში
7. ქართული კულტურა

თ. 7. საქართველო მე- XVIII საუკუნეში

1. ვახტანგ მე-6
2. სამართალი და ეთიკეტი შუა საუკუნეების საქართველოში
3. თეიმურა მე-II და ერეკლე მე-II ერთობლივი მეფობა
4. ქართლ-კახეთი მე- XVII საუკუნის 50-ან წლებში
5. ქართლ-კახეთის ერთ სამეფოდ გაერთიანება და ურთიერთობა რუსეთთან
6. სოლომონ I
7. რუსეთ-თურქეთის ომის შემდგომ. გეორგიევსკის ტრაქტატის მომზადება
8. გეორგიევსკის ტრაქტატი (ქვ.თ 1-3)
9. გეორგიევსკის ტრაქტატი (იმერეთის შემოერთების საკითხი. კრწანისის ბრძოლა)
10. ქართული კულტურა მე- XVIII საუკუნის მე-II ნახევარში

შემაჯამებელი წერა №5

თ.8. საქართველო რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში

1. რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობა და მისი შედეგები
2. რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობის პოლიტიკური  შედეგები
3. 1832 წლის შეთქმულება
4. საქართველოს საზოგადოებრივ-ეკონომიკური მდგომარეობა მე-XIX ს. 30/50-ან წლებში
5. საქართველო მე-XIX საუკუნის სუა ხანებში
6. ქართული კულტურა მე-XIX საუკუნის I ნახევარში
7. ფეოდალური წყობილების კრიზისი რუსეთსა და საქართველოში
8. აჭარის შემოერთება და ეროვნული მოძრაობის ხასიათი მე-XIX ს. მე-II ნახევარში.  (”თერგდალეულები”)
9. გლეხთა მოძრაობა. ხალხოსნები.
10. ქართული კულტურა მე-XIX საუკუნის II ნახევარში
11. საქართველო რუსეთის პირველი რევოლუციის პერიოდში (1905-07 წ.წ.)
12. საქართველო რუსეთის პირველ და მეორე რევოლუციებს შორის (პირველი მს. ომის დროს)
13. საქართველო რუსეთის პირველ და მეორე რევოლუციებს შორის (რუსეთის თებერვლის რევოლუცია და საქართველო.)

შემაჯამებელი წერა №6

თ.9. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა

1. საქართველო ოქტომბრის გადატრიალების დროს
2. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ჩამოყალიბება (ნაწ.1-3)
3. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ჩამოყალიბება (ნაწ.4-5) თ. 10. საქართველო საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში

1. საბჭოთა რუსეთის მიერ დემოკრატიული საქართველოს დაპყრობა
2. საბჭოთა რეჟიმის დამყარება (ნაწ.1-2)
3. საბჭოთა რეჟიმის დამყარება (ნაწ.3)
4. ქართველი ხალხის ბრძოლა საბჭოთა რუსეთის წინააღმდეგ. 1924 წლის აჯანყება
5. საქართველო და მეორე მსოფლიო ომი
6. საქართველო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. 1956 წ.
7. საქართველო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. 1978 წ.
8. ქართული კულტურა საბჭოთა პერიოდში
9. საქართველო გარდაქმნის (”პერესტროიკის” ) პერიოდში

შემაჯამებელი წერა №7

თ. 11. დამოუკიდებელი საქართველო
1. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება და საომარი კონფლიქტები
2. საქართველო დამოუკიდებლობის პერიოდში.  ვარდების რევოლუცია.
3. ინტეგრაცია ევროსტრუქტურებში


Комментариев нет:

Отправить комментарий