მე-7 კლასის გაკვეთილის გეგმები

თავი 1. რა არის ისტორია?
 1. როგორ გავიგოთ ჩვენი წარსულის შესახებ.
დრო და სივრცე.
 1. ადამიანის წარმოშობა, პირველყოფილი
სამყარო.
 1. ნილოსის აუზი - ძველი ეგვიპტე.
 2. შუამდინარეთი.
 3. ხუანხეს აუზი - ძველი ჩინეთი.
 4. ხეთების სამეფო.
 5. ფინიკია.  იუდეა და ისრაელი.
 6. მიდია და სპარსეთო.
 7. კრეტა-მიკენი (არგონავტების ლაშქრობა;
ტროას ომი)


თავი 2. ბერძნული და რომაული ცივილიზაციები


 1. სპარტა - უგალავნო პოლისი.
 2. ათენი - დემოკრატიის სამშობლო
 3. ალექსანდრე მაკედონელი
 4. ეტრუსკები, რომი, მეფეებისა და
რესპუბლიკის ხანა.
 1. რომის იმპერია
 2. რომაული კულტურის ოქროს ხანა:
ტრაიანე და მარკუსი
 1. ავრელიუსი. დიოკლეტიანეს რეფორმები.


შემაჯამებელი სამუშაო
ვარიანტი 1.
ვარიანტი 2. 


თავი 3.  შუა საუკუნეები
 1. კონსტანტინე დიდის რეფორმები რომის
 2. იმპერიის გადასარჩენად.
 3. ხალხთა დიდი გადასახლება.
 4. რომის იმპერიის დაცემა და ბარბაროსული
სამეფოები ევროპის ტერიტორიაზე.
 1. სასანიანთა ირანი.
 2. ” ბიზანტიის იმპერიის ოქროს ხანა” - რომის
ერთიანობის აღდგენის მცდელობა, აღმშენებლობა, პროკოფი კესარიელის ორი ისტორია.
 1. მეროვინგების ფრანკთა სამეფო, ”სალიკური
სამართალი”, კარლოს მარტელი და მისი
            რეფორმები
 1. კაროლინგების ფრანკთა სამეფო
 2. ”კაროლინგური რენესანსი”
 3. მუჰამედი და ისლამი
 4. ომაიანთა და აბასიანთა სახალიფოები
 5. ნორმანები და სკანდინავიური ეპოსი.
ნორმანები დასავლეთ ევროპასა და
ატლანტის ოკეანეში
 1. ანგლო-საქსების მიერ ბრიტანეთის დაპყრობა
 2. დანიელები (ნორმანები) ინგლისში
 3. სლავები
 4. ვარიაგები და კიევის რუსეთი
 5. საღვთო რომის იმპერია
 6. ”ილ დე ფრანსი” კაპეტინგები საფრანგეთში
 7. არაბული ესპანეთი
 8. უილიამ დამპყრობელი ინგლისში, საშინელი
სამსჯავროს წიგნი
 1. გერმანია შტაუფენების დინასტიის
მმართველობის დროს
შემაჯამებელი სამუშაო


 1. ბიზანტია და სელჩუკები
 2. ჯვაროსნული ლაშქრობები (1-ლი პერ.)
 3. ჯვაროსნული ლაშქრობები (მე-2 პერ.)
 4. მონღოლები
 5. ოსმალები ახლო აღმოსავლეთში
 6. ბიზანტიის რესტავრაციიდან
კონსტანტინეპოლის დაცემამდე
(პალეოლოგოსების ხანის კულტურა)
 1. კოლუმბამდელი ამერიკის
ცივილიზაციები: მაია, აცტეკები და
ინკები
თავი  5. ევროპა შუა საუკუნეების მიწურულსა და ახალი დროის დასაწყისში.


 1. იტალიის ქალაქ-სახელმწიფოები  XII-XV ს.ს.  (კავშირი საქართველოსთან)
 2. გერმანია  XIII-XV საუკუნეებში
 3. გერმანულ ქალაქთა სავაჭრო კავშირები
 4. რუსეთი  XII-XV საუკუნეებში
 5. ჰუსიტური მოძრაობა
 6. კათოლიკური ეკლესია და ერეტიკოსები
 7. ებრაელები შუა საუკუნეების ევროპაში
 8. ასწლიანიომი
 9. ვარდების ომი
 10. ”კათოლიკე მეფეები - იზაბელ კასტილიელი
და ფერდინანდ არაგონელი
 1. საღვთო რომის იმპერია კარლ V-ის დროს
 2. ტიუდორები
 3. სტიუარტები


შემაჯამებელი სამუშაო
 1. კარდინალ რიშელიეს მმართველობა
საფრანგეთში
 1. ლუი XIV
 2. პეტრე  I- ის რუსეთი. რუსეთი და კავკასია


თავი 6. ახლო და შორეული აღმოსავლეთი


 1. ოსმალეთის იმპერიის ძლიერების ხანა და
დაკნინების დასაწყისი
 1. სეფიანთა ირანის სახელმწიფო
 2. ინდოეთი შუა საუკუნეებში
 3. ჩინეთი შუა საუკუნეებში
 4. იაპონია შუა საუკუნეებში


თავი 7. სახელმწიფო აპარატი და წარმომადგენლობითი ორგანოები


 1. სამეფო კარი, ეტიკეტი და ქცევის ნორმები
 2. წოდებრივ-წარმომადგენლობითი
ორგანოები


თავი 8. ადამიანი და საზოგადოება


 1. კასტური სისტემა ინდოეთში
 2. ათენელი მოქალაქეები და მონები
 3. მონობა და კოლონატი რომში
 4. ფეოდალური საზოგადოება
 5. რაინდთა სასულიერო ორდენები
 6. გლეხობა შუა საუკუნეებში
 7. ტურნირები და ტრუბადურები
 8. ქალაქები და მოქალაქეები


შემაჯამებელი სამუშაო
ვარიანტი 1
ვარიანტი 2

 1. გილდიები და ამქრები
 2. ფეოდალიზმი საქართველოში
 3. მმართველობები და თვითმმართველობები
 4. ბავშვთა უფლებები და სოციალური
სტატუსები
 1. ბავშვთა უფლებების დაცვა საქართველოში
 2. სასწავლებლები და სასწავლებლებში
დამკვიდრებული წესები


თავი 9. კულტურა და რელიგია


 1. გილგამეშის ეპოსი (მითი წარღვნის შესახებ)
 2. ჰომეროსი და ტროა (შლიმანი)
 3. მსოფლიოს შვიდი საუცრება
 4. შუა საუკუნეების ეპოსი - საგები და
თქმულებები
 1. პოლითეიზმიდან მონოთეიზმამდე:
რელიგიები და კონფესიები
 1. სატაძრო ქალაქები და საკულტო ნაგებობები
 2. კათოლიკური ევროპის შუა საუკუნეების
არქიტექტურა
 1. განათლება შუა საუკუნეებში
 2. აღორძინება
 3. აღორძინების დროინდელი იტალიური
ხელოვნება
 1. აღორძინების ხანის ლიტერატურა
 2. განმანათლებლობა

შემაჯამებელი სამუშაო
ვარიანტი 2


1 комментарий: