მე-8 კლასის გაკვეთილის გეგმები

თავი 1. კონფლიქტები ძველ მსოფლიოში


 1. კონფლიქტის ტიპოლოგია:  ომები ქვეყნებს შორის და შიდა სახელმწიფოებრივი კონფლიქტები.
 2. ძველი ეგვიპტელების ომები
 3. ასურეთის ომები (მსოფლიო იმპერიის შექმნის პირველი მცდელობა)
 4. ბერძენ-სპარსელთა ომები
 5. ალექსანდრე მაკედონელის ლაშქრობა
 6. რომი და კართაგენი (პუნიკური ომები)


თავი 2. დაპირისპირებები ახლო აღმოსავლეთში


 1. ბიზანტიისა და სასანიანთა ირანის დაპირისპირება VI-VII საუკუნეებში
 2. არაბთა სახალიფო
 3. თურქ-სელჩუკები და მახლობელი აღმოსავლეთი,  მანაზკერტის ბრძოლა
 4. ჯვაროსნული ომები
 5. ოსმალეთის იმპერია,  ბიზანტიის იმპერიის დაცემა და მისი მსოფლიო ისტორიული მნიშვნელობა


თავი 3.  კონფლიქტები ევროპაში


 1. ქალაქების ბრძოლა თავისუფლებისთვის შუა საუკუნეების ევროპაში
 2. კონფლიქტები ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის (მაგ.: ჰენრი II და ტომას ბეკეტი, ჰაინრიხ IV და გრიგოლ VII. . .)
 3. ბრძოლა ჰეგემონობისათვის ესპანეთსა და ინგლისს შორის XVI-XVII საუკუნის დასაწყისში (,,ბართლომეს ღამე‘‘, ,,უძლეველი არმადის‘‘ განადგურება)
 4. ნიდერლანდების ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის)


შემაჯამებელი სამუშაო
ვარიანტი 1.
ვარიანტი 2.
ვარიანტი 3.


 1. ოცდაათწლიანი ომი და ვესტფალიის ზავი:  რელიგიური და პოლიტიკური დაპირისპირება
 2. ინგლისი: რევოლუცია თუ სამოქალაქო ომი?
 3. საფრანგეთი: 1789 წლის რევოლუცია, რესპუბლიკიდან იმპერიამდე
 4. გერმანიის გაერთიანება და წინააღმდეგობები ევროპაში მეცხრამეტე საუკუნეში


თავი 4. კონფლიქტები ამერიკის ტერიტორიაზე.


 1. კორტესისა და პისაროს ლაშქრობები
 2. ბრძოლა  ა.შ.შ-ის დამოუკიდებლობისთვის
 3. სამოქალაქო ომი აშშ-ში
 4. ბრძოლა სამხრეთ ამერიკის გათავისუფლებისთვის. სიმონ ბოლივარი


თავი 5. რუსეთი და კავკასია


 1. კავკასია  (მოკლე ისტორიულ-გეოგრაფიული და ეთნოგრაფიული მიმოხილვა)
 2. სამხრეთ კავკასიის დაპყრობა რუსეთის მიერ
 3. კავკასიის ომი და მისი შედეგები.


თავი 6.  მსოფლიო ომები


 1. პირველი მსოფლიო ომი: მონაწილე მხარეები, ომის შედეგები
 2. რევოლუციები და სამოქალაქო ომი რუსეთში
 3. მეორე მსოფლიო ომი: წინაპირობები, მონაწილე მხარეები, ომის შედეგები
 4. საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის საფუძვლები (შეიარაღებული კონფლიქტების მსხვერპლთა დაცვა, ომის წარმართვის მეთოდებისა და საშუალებების შეზღუდვა)


შემაჯამებელი სამუშაო

ვარიანტი 1.
ვარიანტი 2.


თავი 7. პოლიტიკური კონფლიქტები მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ.


 1. ცივი ომი
 2. ცივი ომის დროინდელი კონფლიქტები (მაგ.: ვიეტნამის ომი, ავღანეთის ომი...)
 3. ისრაელი და არაბული სამყარო
 4. ეთნიკურ-პოლიტიკური კონფლიქტები ყოფილ იუგოსლავიაში და მისის დაშლა
 5. საბჭოთა კავშირის ტერიტორიული სტრუქტურქ და კავშირის დაშლა
 6. რუსეთის გამოუცხადებელი ომი საქართველოში
თავი  8.  კონფლიქტები და მათი მშვიდობიანი გადაჭრის გზები.


 1. არაძალადობრიობა - კონფლიქტების მოგვარების მშვიდობიანი გზა. მაჰათმა განდი
 2. მარტინ ლუთერ კინგი და აფრო-ამერიკელების ბრძოლა სამოქალაქო თანასწორობისათვის
 3. 1989-1990 წლების ”ხავერდოვანი რევოლუციები” ცენტრალურ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში.


თავი 9. პოლიტიკური რეჟიმები და მმართველობის სისტემები.


 1. პოლიტიკური რეჟიმის რაობა/ლიდერი და პოლიტიკური რეჟიმები /პოლიტიკური რეჟიმები და სამოქალაქო საზოგადოება
 2. ძველი აღმოსავლეთის პოლიტიკური რეჟიმები
 3. ძველი საბერძნეთის პოლისების მმართველობის ფორმები
 4. რომის რესპუბლიკა და იმპერია. რომაული სამართალი
 5. კონსტიტუციური მონარქია და პარლამენტარიზმი ინგლისში
 6. აბსოლუტიზმი საფრანგეთში
 7. საფრანგეთის დიდი რევოლუციიდან მე-5 რესპუბლიკამდე
 8. მეიძის რესტავრაცია
 9. ათათურქის რეფორმები თურქეთში
 10. ფრანკოს მმართველობა ესპანეთში
 11. ჰიტლერის მმართველობა გერმანიაში-2სთ
 12. მუსოლინის მმართველობა იტალიაში
 13. სტალინის მმართველობა საბჭოთა კავშირში
 14. ამერიკული დემოკრატია


შემაჯამებელი სამუშაო
ვარიანტი 1 და 2


თავი. 10. რელიგია


 1. რელიგიების კლასიფიკაცია
 2. მონოთეისტური რელიგიები (ქრისტიანობა , ისლამი, იუდაიზმი)


თავი. 11.  ვაჭრობა და მოგზაურობა


 1. შორეული მოგზაურობებისა და დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების დასაწყისი
 2. დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენები და მათი  ეკონომიკური მნიშვნელობა
 3. დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების დემოგრაფიული და კულტურული შედეგები
 4. ვაჭრობა და ფული, ბაზარი, ბიზნესი და მეწარმეობა.
 5. ძველი ქართველი მოგზაურები.


თავი. 12. ხელოვნება და სპორტი.
 1. საგმირო ეპოსი (რაინდული ეპოსი, ევროპელი რაინდისა და სამურაის ზნეობის კოდექსი, ქართული მაგალითი და სხვ)
 2. სპორტის წარმოშობა, ოლიმპიადები, ძველი ქართული თამაშობები, სპორტული მოძრაობები და ორგანიზაციები


თავი. 13. კომუნიკაცია.


 1. დამწერლობის წარმოშობა და მისი უძველესი სახეები, ანბანური დამწერლობა
 2. ინფორმაციის გადაცემის საშუალებები (ხელნაწერი წიგნები, წიგნის ბეჭდვა, პრესა, ფოსტა და ტელეგრაფი)
 3. თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებები (ელექტრონული საკომუნიკაციო და საინფორმაციო საშუალებები


შემაჯამებელი სამუშაო.  
ვარიანტი 1


თავი. 14. ადამიანი და საზოგადოება.


 1. უმაღლესი განათლების უმნიშვნელოვანესი კერები შუა საუკუნეების ევროპასა და საქართველოში
 2. განათლების მნიშვნელობა. განათლების თანამედროვე სისტემა.
 3. ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები
 4. ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია
 5. კონფლიქტი და მისი ტიპები
 6. ურთიერთობისა და ქცევის კულტურა საზოგადოებაში. ეტიკეტი.
 7. ჰერალდიკა წარსულში და თანამედროვე სიმბოლოები.
 8. კანონის უზენაესობა და კონსტიტუცია
 9. საქართველოს კონსტიტუცია


შემაჯამებელი სამუშაო

Комментариев нет:

Отправить комментарий