მე–12 კლასის გაკვეთილის გეგმები

              
                                       I  სემესტრი

თ. 1. მსოფლიო მე-19 საუკუნეში

1. საფრანგეთი რესპუბლიკიდან იმპერიამდე (1800-1804 წ.წ.)
2. ნაპოლეონის ომები და ვენის კონგრესი
3. ინდუსტრიალიზაცია და სოციალიზმი. ცვლილებები დასავლურ საზოგადოებაში. 
4. რევოლუციების ხანა ევროპაში. მონარქიის რესტავრაცია და 1830 წლის რევოლუცია საფრანგეთში. 
5. 1848-49 წ.წ. რევოლუციები ევროპაში
6. საქართველოს სამეფოების დაპყრობა რუსეთის მიერ. აჯანყებები ცარიზმის წინააღმდეგ. 
7. რუსული მმართველობა საქართველოში. 1832 წლის შეთქმულება.
8. ”აღმოსავლეთის საკითხი” მე-19 საუკუნეში
9. რუსეთ-სპარსეთის, რუსეთ-ოსმალეთის ომები და საქართველო
10. ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობების ხასიათი XIX საუკუნეში. თერგდალეულების ბრძოლა მეფის რუსეთის წინააღმდეგ
11. იტალიის გაერთიანება
12. გერმანიის გაერთიანება
13. საფრანგეთის მესამე რესპუბლიკა
14. სამოქალაქო ომი აშშ-ში
15. ალექსამდრე მე-2  რეფორმები რუსეთის იმპერიაში
16. ახალი პოლიტიკური იდეები და იდეოლოგიური ბრძოლა საქართველოში
17. იმპერიალიზმი და კოლონიური პოლიტიკა

18. შემაჯამებელი წერა №1

თ. 2. მსოფლიო მე-20 საეუკუნის პირველ ნახევარში.

1. პირველი მსოფლიო ომის წანამძღვრები
2. საომარი მოქმედებები პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში
3. რევოლუციები რუსეთში და ბრესტის ზავი და საქართველოს საკითხი
4. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა.
5. დიდი სახელმწიფოების პოლიტიკა კავკასიაში. საქათველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ბრძოლა საერთაშორისო აღიარებისათვის. 
6. ბრესტის ზავიდან მოსკოვისა და ყარსის ხელშეკრულებამდე. 
7. საქართველოს ანექსია ბოლშევიკური რუსეთის მიერ
8. პირველი მსოფლიო ომის დასასრული. პარიზის კონფერენცია. საქართველოს საკითხი. ომის შედეგები და მსოფლიოს ახალი პოლიტიკური რუკა.
9. საბჭოთა  ტოტალიტარიზმი - სტალინიზმი  
10. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და მისის დაძლევის ამერიკული გზა


II სემესტრი

1. ჰიტლერის მმართველობა გერმანიაში.
2. იტალიური ფაშიზმი
3. ფრანკოს რეჟიმი
4. იაპონია მეორე მსოფლიო ომის წინ
5. საერთაშორისო ვითარება მეორე მსოფლიო ომის წინ
6. მეორე მსოფლიო ომის დასაწყისი და საბჭოთა კავშირი მეორე მსოფლიო ომში. ქართველები მეორე მსოფლიო ომში
7. მეორე მსოფლიო ომის მსვლელობა და შედეგები. ნიურნბერგის პროცესი.
8. საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის საფუძვლები


თ. 3. მსოფლიო პოლიტიკა მე-20 საუკუნის მეორე  ნახევარში 

1. ცივი ომის დასაწყისი. მსოფლიოს ორ ბანაკად დაყოფა. ნატო და ვარსავის პაქტი.
2. საერთაშორისო ურთიერთობები მე-20 საუკუნის 50/60-ან წლებში. კარიბის კრიზისი და ვიეტნამის ომი.
3. საერთაშორისო ურთიერთობები მე-20 საუკუნის 70-ან წლებში.
4. საერთაშორისო ურთიერთობები მე-20 საუკუნის 80-ან წლებში. ”ძალისმიერი პოლიტიკიდან განიარაღებისაკენ”. 
5. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია - გაერო
6. ევროპის ინტეგრაცია
7. მსოფლიოს კოლონიური სისტემის დაშლა, დეკოლონიზაცია
8. მესამე სამყარო
თ. 4. საქართველო საბჭოთა კავშირში. საბჭოთა სისტემის დაშლა. საქართველოს დამოუკიდებლობა.

1. საქართველო XX   საუკუნის 20-იან წლებში
2. პოლიტიკური რეპრესიების ხანა საქართველოში.
3. საქართველოს პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება საბჭოთა პერიოდში
4. საქართველოს საზოგადოება და კულტურა მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში
5. ეროვნული კულტურა და ეროვნული მოძრაობა მე-20 საუკუნის 50/80-ან წლებში
6. პერესტროიკა. საბჭოთა კავშირის დაშლა

7. შემაჯამებელი წერა №2

8. სოციალისტური ბანაკის დაშლა
9. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება და სამოქალაქო ომი.
10. საშინაო ვითარება და საგარეო ურთიერთობები საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში. ”ვარდების რევოლუცია”

თ.5   საქართველოს მეზობელი ქვეყნები

1. აზერბაიჯანი და სომხეთი
2. თანამედროვე თურქეთის შექმნა
3. ირანის ისლამური რესპუბლიკა

თ. 6.   საზოგადოება და კულტურა მე-20 საუკუნეში

1. დასავლური საზოგადოება და კულტურა მე-20 საუკუნეში
2. საზოგადოებრივი მოძრაობები დასავლეთის ქვეყნებში მე-20 საუკუნის 60/70-ან წლებში


სახელმძღვანელო:  ისტორია. 
მე-12 კლასი
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა  2012წ. 
ავტორები: ნინო კიღურაძე, რევაზ გაჩეჩილაძე, გიორგი სანიკიძე.

Комментариев нет:

Отправить комментарий