მე–10 კლასის გაკვეთილის გეგმები

I სემესტრი

თ.1. ისტორიის მეცნიერება.

1. ისტორიის საგანი - პროფესია ისტორიკოსი
2. ისტორიის ქრონოლოგია. კალენდარი
3. წელთაღრიცხვის სისტემები
4. ისტორიის პერიოდიზაციის სათავეებთან. პერიოდიზაციის პტოლემაიოსის სისტემა
5. მსოფლიო ისტორიის ”ოთხ სამეფოდ” დაყოფა. სამწევროვანი პერიოდიზაცია
6. მარქსისტული პერიოდიზაცია. პერიოდიზაცია ცივილიზაციების მიხედვით
7. საქართველოს ისტორიის პერიოდიზაცია
8. წყაროთმცოდნეობა
9. არქეოლოგია
10. ეთნოლოგია
11. ისტორიული გეოგრაფია და ისტორიული კარტოგრაფია
12. პალეოგრაფია
13. ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა
14. ჰერალდიკა
15. გენეალოგია
16. სფრაგისტიკა
17. ვექსილოლოგია

შემაჯამებელი წერა №1

18. ისტორია და ინფორმატიკა

თ. 2. ისტორიის მეცნიერების ისტორია
1. ისტორიული შინაარსის ტექსტები
2. ძველი ბერძნული ისტორიოგრაფია: ჰეროდოტე, თუკიდიდე
3. ძველი ბერძნული ისტორიოგრაფია: ქსენოფონტე, პოლიბიოსი, სტრაბონი
4. ძველი რომაული ისტორიოგრაფია: კეისარი, ლივიუსი. ტაციტუსი
5. ძველი რომაული ისტორიოგრაფია: პლუტარქე, სვეტონიუსი, ამიანე მარცელინი
6. ბიზანტიური ისტორიოგრაფია: კესარიელები: ევსები, გელასი და პროკოფი,  აგათია სქოლასტიკოსი
7. ბიზანტიური ისტორიოგრაფია: კონსტანტინე პორფიროგენეტი, ანა კომნენე, მიქელ პანარეტოსი.
8. ფეოდალური ხანის სომხური  ისტორიოგრაფია


შემაჯამებელი წერა №2


II სემესტრი

1. ქართული ისტორიოგრაფია - ”ქართლის ცხოვრება”
2. ”ახალი ქართლის ცხოვრება”
3. გვიანი შუა საუკუნეების (მე-17/მე-18) ქართული ისტორიოგრაფია: ფარსადან გორგიჯანიძე
4. გვიანი შუა საუკუნეების (მე-17/მე-18) ქართული ისტორიოგრაფია: ვახუშტი ბაგრატიონი
5. გვიანი შუა საუკუნეების (მე-17/მე-18) ქართული ისტორიოგრაფია: სეხნია ჩხეიძე, პაპუნა ორბელიანი, ომან ხერხეულიძე
6. მე-19 საუკუნის ქართული ისტორიოგრაფია
7. მე-19 საუკუნის ქართული ისტორიოგრაფია
8. მე-20 საუკუნის ქართული ისტორიოგრაფია
9. მე-20 საუკუნის ქართული ისტორიოგრაფია
10. საქართველოს ისტორიის კვლევა მე-20 საუკუნეში

შემაჯამებელი წერა №3

11. შუა საუკუნეების ევროპული ისტორიული მწერლობა. გრიგოლ ტურელი
12. შუა საუკუნეების ევროპული ისტორიული მწერლობა. ბედა პატივდებული; აინჰარდი
13. შუა საუკუნეების მუსლიმური ისტორიული მწერლობა
14. პირველი ჰუმანისტი ისტორიკოსები ფრანჩესკო პეტრარკა და ლორენცო ვალა
15. პოლიტიკური ისტორია. ნიკოლო მაკიაველი და ფრანჩესკო გვიჩარდინი
16. რენესანსული ისტორიული აზრის განვითარება ევროპაში. ჟან ბოდენი; ფრენსის ბეკონი
17. მოგზაურთა ცანაწერები. ქართველი მოგზაურები
18. შუა საუკუნეების მოგზაურთა ჩანაწერები (პლანო კარპინი, მარკო პოლო, იბნ-ბატუტა)
19. ახალი დროის ევროპელი მოგზაურები. კასტელი, შარდენი, გიულდენშტედტი

შემაჯამებელი წერა №4
20. მე-18 საუკუნის ევროპული ისტორიული მწერლობა. ჯამბატისტა ვიკო
21. მე-18 საუკუნის ევროპული ისტორიული მწერლობა. ფრანგი განმანათლებლები: ვოლტერი. მონტესკიე
22. მე-18 საუკუნის ევროპული ისტორიული მწერლობა. შოტლანდიური განმანათლებლობა: დევიდ იუმი
23. მე-19 საუკუნის ევროპული ისტორიული მწერლობა. გერმანელი ისტორიკოსები - რანკე, მომზენი, დროიზენი
24. მე-19 საუკუნის პოზიტივისტი ისტორიკოსები. იპოლიტ ტენი
25. ისტორიის მეცნიერება მე-20 საუკუნეში. პოზიტივისმის კრიტიკა. რობინ ჯორჯ კოლინგვუდი. ბენედიტო კროჩე.
26. ანალების სკოლა

შემაჯამებელი წერა №5

თ.3. როგორ ვსწავლობთ და გადმოვცემთ ისტორიას

1. პირველადი და მეორეული ისტორიული წყაროების კრიტიკა
2. წყაროების ინტერპრეტაცია
3. მუშაობა სხვადასხვა ტიპის წყაროებზე (პრაქტიკული სამუსაო)
4. მუშაობა სხვადასხვა ტიპის წყაროებზე (პრაქტიკული სამუსაო)
5. მუშაობა სხვადასხვა ტიპის წყაროებზე (პრაქტიკული სამუსაო)
6. მუშაობა სხვადასხვა ტიპის წყაროებზე (პრაქტიკული სამუსაო)
7. ზეპირი ისტორია - მეთოდიკა და წყარო (პრაქტიკული სამუსაო)
8. კვლევის დაგეგმვა, წარმართვა და მისი ეტაპები
9. ბიბლიოთეკებსა და არქივებში მუშაობა. წიგნზე მუშაობა. (2 პარაგრაფი ერთად, პრაქტიკული სამუშაო ბიბლიოთეკაში)
10. ისტორიული მასალა ინტერნეტში. როგორ იწერება ისტორიული ნაშრომი. (2 პარაგრაფი ერთად, პრაქტიკული სამუშაო)
11. ნაშრომის ენა და ფორმა. ციტირება, ბიბლიოგრაფია. სქოლიო (3 პარაგრაფი ერთად, პრაქტიკული სამუშაო)

სახელმძღვანელო:  ისტორია.
მე-10  კლასი
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა  2012 წ.
ავტორები: ნინო კიღურაძე,  გიორგი სანიკიძე,  ლევან გორდეზიანი, გიორგი ოთხმეზური,  ლალი ფირცხალავა


Комментариев нет:

Отправить комментарий